• Ngô Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   hoakhiet@gmail.com
 • Bùi Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0376334900
  • Email:
   buithuybx79@gmail.com
 • Đỗ Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0398420378
  • Email:
   honglebx@gmail.com
 • Vũ Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   vutoan94bx@gmail.com
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0981412825
  • Email:
   tranthithuyyty@gmail.com
 • Vũ Xuân Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385177946
  • Email:
   vuxuantinhbx@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965411245
  • Email:
   xuanhoatt80@gmail.com
 • Sì Sủi Dín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0336804330
  • Email:
   phamhanhdung08@gmail.com
 • Cấn Văn Trịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0372155350
  • Email:
   xuantrinh61278@gmail.com
 • Trần Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984285200
  • Email:
   bichmeo87@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 49
Năm 2022 : 10.002.761